Parafia Radzymin - Galeria zdjęć

Kościół

Wnętrze Kościoła

Ołtarz główny
Tabernakulum
Nawa lewa
Nawa prawa
Ambona
Chrystus ukrzyżowany
Nawa prawa
Chrystus Ukrzyżowany
Konfesjonał
Tablica pamiątkowa

Kościół z zewnątrz

Kościół od strony pl.Kościuszki
Kościół od strony ronda
Dzwonnica