Nasza Parafia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”

Historia

Istnieje i działa w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie od 2004 r. Jest jedną z 23 wspólnot Odnowy w diecezji warszawsko-praskiej. Inicjatorem jej powołania był ksiądz Andrzej Dudzik. Kolejnymi duszpasterzami byli: ks.Wojciech Pieniak, ks. Jakub Korczak, ks. Jacek Pielak, ks. Marek Długoszewski, ks. Marcin Kontraktowicz. Liderem grupy jest Elżbieta Gajewska.

Duch Święty

Na początku były rekolekcje REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy), które prowadziła w naszej parafii wspólnota „Zwiastowanie” z Warszawy-Wesołej. Uczestnicy tych rekolekcji doświadczyli osobiście Bożej miłości, uwierzyli w Jezusa żyjącego i działającego nie tylko 2000 lat temu, ale i DZISIAJ, TU i TERAZ, doznali uzdrowienia wewnętrznego, podporządkowali swoje życie Jezusowi wyznając Go jako Pana i Zbawiciela, odkryli wszechobecne działanie Ducha Św. i przyjęli Jego charyzmaty, którymi zapragnęli służyć w swojej wspólnocie i Kościele. Od tamtej pory, dzięki przychylności księdza proboszcza, grupa spotyka się regularnie raz w tygodniu w domu parafialnym, aby uwielbiać Boga, dziękować mu za wszelkie łaski, przepraszać, otwierać się na działanie Ducha Św., służyć braciom i siostrom charyzmatami, formować się przez wysłuchanie katechez i modlić się wstawienniczo za siebie nawzajem. Centralne miejsce na każdym spotkaniu ma Słowo Boże – jest Ono inspiracją do modlitwy i pobudza do odpowiedzi na nie w postaci tzw. Echa Słowa (jak Ono odnosi się do mojego życia, co Bóg mówi dziś do mnie i ku czemu mnie pociąga).

O wspólnocie

Aby spotkania odbywały się zgodnie z wolą Bożą, raz lub dwa razy w miesiącu spotyka się grupa pastoralna (ksiądz, lider i animatorzy), która na modlitwie rozeznaje kierunki nieustającej formacji, Słowo Boże, tematy spotkań, osobę odpowiedzialną za animację modlitwy charyzmatycznej.

W ramach wspólnoty działają diakonie czyli kilkuosobowe grupy służące konkretnymi charyzmatami:

Cała wspólnota modli się codziennie w domach o godz. 19.00 w intencji księdza opiekuna, lidera, całej wspólnoty i wszystkich dzieł przez nią podejmowanych.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszym kościele odbywają się modlitewne czuwania przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą o uzdrowienie i indywidualnym błogosławieństwem, zapoczątkowane i prowadzone przez grupę „Magnificat”. Rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00

Radzymińska grupa Odnowy w Duchu Świętym

W chwili obecnej do wspólnoty należy ok.60 osób.

Spotkania modlitewne: wtorek po Mszy św. o godz. 18.00
Czuwania modlitewne z Modlitwą o uzdrowienie: pierwsza sobota miesiąca
Opiekun duchowny: Ks. Jarosław Wyszomierski
Lider: Elżbieta Gajewska
Animatorzy: Adam Popławski, Elżbieta Gajewska, Henryka Rajchert, Agnieszka Matuszczyk, Miłosława Regulska, Małgorzata Gajda, Anna Bielecka, Agnieszka Matera, Barbara Dziedzic, Urszula Kur
Spotkanie Radzymińskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Główne cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

 1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawracaniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela
 2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na Osobę, obecność i moc Ducha Św.
 3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
 4. Podtrzymywać dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Św., łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacja chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacja kultury i struktur społecznych.
 5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Nasze Credo

„Nasze credo" podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 1-2 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane. Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane.

Logo Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce

Pragniemy

 1. Codziennie podejmować:
  • modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
  • rachunek sumienia;
  • Słowo Boże (jeśli nie ma innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego "lectivo divina" czy w innej formie;
  • jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół (jedna z godzin Brewiarza, Anioł Pański, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia w wybrany dzień powszedni).
 2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych i znaków czasu.
 3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi.
 4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji (realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty...) bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak, by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym...)
 5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.
 6. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzielenia)
 7. Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas.
 8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz, o ile to możliwe, o kierownictwo duchowe.
 9. Poznawać nauczanie Papieża i własnego Biskupa.
 10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata.
 11. Dziesiątą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich.

Pełny tekst „Naszego Credo” znajduje się tutaj: http://www.cfw.odnowa.org/credo_tekst.html

Spotkanie Radzymińskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Ważniejsze linki

Dekorator